თვე: ივნისი 2024

დაქცეული სოფლის მეურნეობა

2023 წელს 1 მილიარდ 224 მილიონი დოლარი გავიდა ქვეყნიდან სურსათის იმპორტზე. ხორბალი იმპორტით შემოვიტანეთ 523 ათასი ტონა. სიმინდი იმპორტი 81 ათასი ტონა. კარტოფილი იმპორტი 35 ათასი ტონა. (შემოვიტანეთ 16 ათასი…