"ფერეიდნელი ქართველები საქართველოში" - დოკუმენტური ფილმი

II ჯგუფი 03/12/2016

III ჯგუფი 28.04.2017

V ჯგუფი

VI ჯგუფი

VII ჯგუფი

VIII ჯგუფი

IX ჯგუფი

X ჯგუფი.

ჯგუფი XI

XII ჯგუფი