2023 წელს 1 მილიარდ 224 მილიონი დოლარი გავიდა ქვეყნიდან სურსათის იმპორტზე.
ხორბალი იმპორტით შემოვიტანეთ 523 ათასი ტონა.
სიმინდი იმპორტი 81 ათასი ტონა.
კარტოფილი იმპორტი 35 ათასი ტონა.
(შემოვიტანეთ 16 ათასი ტონით მეტი, ვიდრე 2022 წელს)
ბოსტნეული იმპორტი 142 ათასი ტონა.
(შემოვიტანეთ 13 ათასი ტონით მეტი, ვიდრე 2022 წელს)
მსხვილფეხა საქონლის ხორცი იმპორტი 9.5 ათასი ტონა.
(შემოვიტანეთ 3,5 ათასი ტონით მეტი, ვიდრე 2022 წელს)
ღორის ხორცი იმპორტი 33.6 ათასი ტონა.
(შემოვიტანეთ 5,6 ათასი ტონით მეტი, ვიდრე 2022 წელს)
ფრინველის ხორცი იმპორტი 65.4 ათასი ტონა.
(შემოვიტანეთ 1,4 ათასი ტონით მეტი, ვიდრე 2022 წელს)
რძე და რძის პროდუქტები იმპორტი 197 ათასი ტონა.
(შემოვიტანეთ 22 ათასი ტონით მეტი, ვიდრე 2022 წელს)
კვერცხი იმპორტი 62 მილიონი.
(შემოვიტანეთ 25 მილიონით მეტი, ვიდრე 2022 წელს)
რაც შეეხება პირუტყვის და ფრინველის სულადობას, 2023 წლის ბოლოს გვყავდა:
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 837.7 ათასი.
(16 ათასით ნაკლები ვიდრე 2022 წლის ბოლოს)
ღორი 141.6 ათასი.
(8 600–ით ათასით ნაკლები, ვიდრე 2022 წლის ბოლოს)
ცხვარი და თხა 761.7 ათასი.
(152,3 ათასით ნაკლები, ვიდრე 2022 წლის ბოლოს)
ფრინველი 7629.3 ათასი ფრთა.
(1 მილიონ 326,5 ათასი ფრთით ნაკლები, ვიდრე 2022 წლის ბოლოს).
(ოფიციალური მონაცემები).
ზვიად ტომარაძე
25/06/2024