დაბადება/გარდაცვალების სტატისტიკა 2013–2020 წლებში

დაბადება:

2013 წელს – 49 657   

2014 წელს – 60 635

2015 წელს – 59 249

2016 წელს – 56 569

2017 წელს – 53 293 

2018 წელს – 51 138 

2019 წელს – 48 296

2020 წელს – 46 520 

გარდაცვალება:    

2013 წელს – 48 564

2014 წელს – 49 087 

2015 წელს – 49 121

2016 წელს – 50 771 

2017 წელს – 47 822 

2018 წელს – 46 524

2019 წელს – 46 659

2020 წელს – 50 537 

ბალანსი:

2013 წელს +1093

2014 წელს +11 548

2014 წელს +11 548

2015 წელს +10128

2016 წელს +5798 

2017 წელს +5471

2018 წელს +4614

2019 წელს +1637

2020 წელს –4017