ბანკების წმინდა მოგება 2012–2021 წლებში

საქართველოს ბანკების წმინდა მოგება 2012–2021 წლებში:

2012 წელი: 134 მილიონი ლარი

2013 წელი: 389 მილიონი ლარი

2014 წელი: 474 მილიონი ლარი

2015 წელი: 537 მილიონი ლარი

2016 წელი: 679 მილიონი ლარი

2017 წელი: 870 მილიონი ლარი

2018 წელი: 915 მილიონი ლარი

2019 წელი: 953 მილიონი ლარი

2020 წელი: 99 მილიონი ლარი

                                            2021 წლის 6 თვე (იანვარი–ივნისი): 1 მილიარდი ლარი