რამდენი და ვისი ვალი აქვს საქართველოს?

სულ სახელმწიფო საგარეო ვალი: 27 მილიარდ 420 მილიონი ლარი

მრავალმხრივი კრედიტორები 18,9 მილიარდი ლარი:

აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 6 მილიარდ 605,8 მილიონი ლარი
მსოფლიო ბანკი (WB) – 6 მილიარდ 562 მილიონი ლარი
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) – 2 მილიარდ 888,3 მილიონი ლარი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვით. ბანკი (EBRD) – 984,4 მილიონი ლარი
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) – 646,7 მილიონი ლარი
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 637,8 მილიონი ლარი
ევროკავშირი (EU) – 464,5 მილიონი ლარი
სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი (IFAD) – 126,8 მილიონი ლარი
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) – 41,8 მილიონი ლარი
სკანდინავიური გარემოს დაცვის კორპორაცია (NEFCO) – 8 მილიონი ლარი

ორმხრივი კრედიტორები 5,4 მილიარდი ლარი:

საფრანგეთი – 2,6 მილიარდი ლარი
გერმანია – 2 მილიარდი ლარი
იაპონია – 558,6 მილიონი ლარი
რუსეთი – 68,9 მილიონი ლარი
ქუვეითი – 56 მილიონი ლარი
ავსტრია – 46,5 მილიონი ლარი
აშშ – 33,8 მილიონი ლარი
თურქეთი – 19,6 მილიონი ლარი
ყაზახეთი – 10,9 მილიონი ლარი
აზერბაიჯანი – 10 მილიონი ლარი
სომხეთი – 8,8 მილიონი ლარი
ირანი – 7,3 მილიონი ლარი
თურქმენეთი – 657 ათასი ლარი
ნიდერლანდი – 232 ათასი ლარი

ევრობონდი – 1,5 მილიარდი ლარი
საქართველოს ეროვნული ბანკის ვალი IMF-სთან – 1,3 მილიარდი ლარი

(2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)