თვე: ივლისი 2023

რა საფრთხეებს შეიცავს ციფრული ფული?

ბოლო წლების განმავლობაში, სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური, ანუ ეროვნული ბანკები CBDC-ებს, ანუ ცენტრალური ბანკის მიერ გამოშვებულ ციფრულ ვალუტებს ავითარებენ. ამ ვალუტამ, თეორიულად, ნაღდი ფული უნდა ჩაანაცვლოს და ქვეყნის ეკონომიკა გააციფრულოს. ამ…