ჩვენი პრინციპები

ორგანიზაცია „ერი და სახელმწიფო“-ს ზოგადი პრინციპები

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, ტყე, წყალი, წიაღისეული და სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსები უნდა იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს ან საქართველოს მოქალაქეების საკუთრებაში.

თანამედროვე პოლიტიკა

ეს არის არა დაპირისპირება ორ პოლარულ კლასს შორის, არამედ ბრძოლა განსხვავებული ინტერესების მქონე მრავალ ჯგუფს შორის.

საკუთრების უფლება

საკუთრების უფლებების სისტემა და მათი დაცვის პროცედურები წარმოადგენს საზოგადოებრივ დოვლათს

ეკონომიკა და პოლიტიკა

ეკონომიკის ყურადღების ცენტრში თავდაპირველად იმყოფებოდა არა წარმოების, არამედ მიმოქცევის სფერო.

ჯანდაცვა

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა ეს არის სახელმწიფოს საუკეთესო ინდიკატორი, თუ რამდენად არის იგი გამართული სტრუქტურულად.
ინფოგრაფიკა

მიმართვა & გეგმები

2021 წლის მიმართვა ჩვენს მოსახლეობას. ის ხედვები თუ რა მოდელი იმუშავებს ჩვენი სახელმწიფოს სწრაფი განვითარებისთვის.
გუნდის წევრების

ბლიც-ფრაზები