თვე: მაისი 2024

2023 წელს საქართველო 120 000 კაცმა დატოვა!

საქსტატის მონაცემებით, 2023 წელს საქართველო 120 000 კაცმა დატოვა და ემიგრაციაში წავიდა. 2023 წელს ასევე გაზრდილია საქართველოში იმიგრაცია, 26 000 იმიგრანტი შემოვიდა და ქვეყანაში დარჩა.