თვე: მარტი 2023

გენმოდიფიცირებული პროდუქტის სახელმწიფო კონტროლი!

გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის სახელმწიფო კონტროლის შესახებ! სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში, 2014 წლიდან დღემდე ყოველწლიურად ხდება (წელიწადში 30 დან 120 ნიმუშამდე) გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შემცველობაზე…

რამდენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა 2010-2022 წლებში?

ორგანიზაცია „ერი და სახელმწიფოს“ მიერ იუსტიციის სახლიდან გამოთხოვოლი ოფიციალური ინფორმაცია, თუ რამდენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა 2010-2022 წლებში? 2010-2022 წლებში საქართველოს მოქალაქეობა სულ მიენიჭა 65 575 უცხო ქვეყნის…