ქორწინების და განქორწინების სტატისტიკა 2012–2023 წლებში:

ქორწინება:                                  განქორწინება:
2012 წელს – 30 412                     2012 წელს – 7 136
2013 წელს – 34 693                    2013 წელს – 8 089
2014 წელს – 31 526                     2014 წელს – 9119
2015 წელს – 29 157                     2015 წელს – 9 112
2016 წელს – 25 101                     2016 წელს – 9 539
2017 წელს – 23 684                    2017 წელს – 10 222
2018 წელს – 23 202                    2018 წელს – 10 288
2019 წელს – 23 285                    2019 წელს – 11 205
2020 წელს – 16 359                    2020 წელს – 7 643
2021 წელს – 23 155                     2021 წელს – 10 654

2022 წელს – 26 048                   2022 წელს – 14 098

2023 წელს – 22 275                   2023 წელს – 13 664