თვე: ოქტომბერი 2023

როგორ დაიმონეს საქართველო?

1. ეტაპი. 1991 წელი: კანონიერი ხელისუფლების დამხობა; 2. ეტაპი. 1992– 2003 წლები: გენოფონდის ლიკვიდაცია ომებში; ახალგაზრდობის მასიური ნარკომანიზაცია და საზღვარგარეთ ემიგრაცია (ძირითადად საქურდავად, ან ლტოლვილად ჩასაბარებლად); საშუალო, შეძლებული ფენის გაქრობა;…