თვე: თებერვალი 2023

პროდუქტები, რომლებშიც კალიები და ხოჭოებია შერეული.

კობა კუპრაშვილის ფეისბუკ სტატუსი: თუკი პაკეტზე შემადგენლობის ჩამონათვალში შეხვდით ამ სიტყვებს: Acheta domesticus; Tenebrio molitor; Locusta migratoria; Alphitobius diaperinus, იცოდეთ რომ კალიები და ხოჭოებია შერეული ამ პროუქტებში.