კობა კუპრაშვილის ფეისბუკ სტატუსი:
თუკი პაკეტზე შემადგენლობის ჩამონათვალში შეხვდით ამ სიტყვებს:
Acheta domesticus;
Tenebrio molitor;
Locusta migratoria;
Alphitobius diaperinus,
იცოდეთ რომ კალიები და ხოჭოებია შერეული ამ პროუქტებში.