საქსტატის მონაცემებით, 2023 წელს საქართველო 120 000 კაცმა დატოვა და ემიგრაციაში წავიდა.

2023 წელს ასევე გაზრდილია საქართველოში იმიგრაცია, 26 000 იმიგრანტი შემოვიდა და ქვეყანაში დარჩა.