საქართველოს ბანკების წმინდა მოგება 2012–2023 წლებში:

2012 წელი:  134 მილიონი ლარი
2013 წელი:  389 მილიონი ლარი
2014 წელი:  474 მილიონი ლარი
2015 წელი:  537 მილიონი ლარი
2016 წელი:  679 მილიონი ლარი
2017 წელი:  870 მილიონი ლარი
2018 წელი:  915 მილიონი ლარი
2019 წელი:  953 მილიონი ლარი
2020 წელი:  99 მილიონი ლარი
2021 წელი:  2 მილიარდ 83 მილიონი ლარი

2022 წელი:  2 მილიარდ 89 მილიონი ლარი

2023 წელი: 2 მილიარდ 700 მილიონი ლარი