აზარტული თამაშების ბრუნვა 2006-2022 წლებში:

2006 წელს  30  მილიონი ლარი
2007 წელს  64  მილიონი ლარი
2008 წელს  70  მილიონი ლარი
2009 წელს  74  მილიონი ლარი
2010 წელს  112  მილიონი ლარი
2011 წელს  366  მილიონი ლარი
2012 წელს  996  მილიონი ლარი
2013 წელს  1,2  მილიარდი ლარი
2014 წელს  2  მილიარდი ლარი
2015 წელს  3,8  მილიარდი ლარი
2016 წელს  5,3  მილიარდი ლარი
2017 წელს  6  მილიარდი ლარი
2018 წელს  13,8  მილიარდი ლარი
2019 წელს  25,8  მილიარდი ლარი
2020 წელს  32  მილიარდი ლარი

2021 წელს  48  მილიარდი ლარი

2022 წელს  52,5  მილიარდი ლარი