კობა კუპრაშვილი: “ამასობაში გერმანიის ბუნდესტაგმა ჯანმოს “რეფორმას” მხარი დაუჭირა, რაც არა მარტო გერმანიის მხრიდან ჯანმოს დაფინანსების გაზრდას (ჯანმოს ბიუჯეტის ნახევარი ანუ 50% გერმანიამ უნდა დაფაროს არაუგვიანეს 2030 წლამდე), არამედ ჯანმოს უფლებამოსილების გაზრდას და “შემდგომი პანდემიების” შემთხვევაში (ანუ როგორც კი ჯანმო გამოაცხადებს, ისე რომ მტკიცებულების წარდგენაც არ დასჭირდება) ყველა შესაბამის “ღონისძიების”, მათ შორის ლოქდაუნების და სავალდებულო ვაქცინაციების განცორციელების ძალაუფლებას აძლევს. ნახსენებია ასევე “კლიმატის ცვლილებით” გამოწვეული შესაძლო კრიზისები.”